RIBW Groep Overijssel

De RIBW levert in Overijssel zorg aan mensen met een beperking als gevolg van psychiatrische en/of psychosociale problemen. De cliënten worden ondersteund en begeleid op het gebied van wonen, werken en welzijn, zodat ze hun eigen vorm kunnen geven aan het dagelijks leven.

Werken bij RIBW GO betekent veel eigen regie. Wij vinden dat je de cliënt alleen kan begeleiden in de richting van eigen regie als je die zelf ook hebt. Daarom werken we in zelforganiserende teams. Cliënten en begeleiders zijn evenwaardige partners in de begeleiding.

De kernwaarden die we hanteren, zijn: zuiver in denken en doen, mens centraal en toekomstgericht. Met compassie willen we van betekenis zijn voor cliënten, diens naasten en natuurlijk voor onze partners in de keten en financiers. Dat komt onder andere naar voren in onze missie en visie.

We werken herstelgericht vanuit de SRH-methodiek (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen). Een belangrijk uitgangspunt van SRH is een persoonlijk-professionele begeleidingsrelatie; samenwerken op basis van vertrouwen.

Bij RIBW GO gaan we ervan uit dat je je blijft ontwikkelen en daar zelf de verantwoordelijkheid voor neemt. Het belangrijkste daarbij is leren van en met elkaar. Ook stimuleren en bevorderen we de deskundigheid van onze medewerkers, bijvoorbeeld door het aanbod aan trainingen en E-learning.

We werken met ruim 900 medewerkers in een stabiele organisatie in teams
op zo’n 70 locaties in Overijssel, ondersteund door medewerkers van de Servicediensten.


Adres

Dr. Klinkertweg 2
8025 BS
Zwolle