Uitleg werkgevers

Hoe werkt het?

Met KIEK stimuleren we uitwisselingen tussen verschillende organisaties in Oost-Nederland. Bijvoorbeeld een medewerker van een gemeente die een dag(deel) meeloopt in een zorginstelling. Of een medewerker van een financiële instelling die een dag meeloopt bij een rechtbank. Alles kan!

De uitwisselingen

Als uw organisatie wil deelnemen, betekent dit dat u uitwisselingsplaatsen ter beschikking stelt én medewerkers in uw eigen organisatie aan uitwisselingen laat deelnemen. U stelt ten minste 5 uitwisselingsplaatsen ter beschikking. In principe is een uitwisselingsplaats voor iedere functie mogelijk!

We gaan werken met twee uitwisselingsrondes per jaar. De eerste uitwisselingsronde start op 16 april en duurt tot en met 11 mei 2018. De volgende ronde start in het najaar van 2018. Aan het begin van de uitwisselingsronde verstrekt u uw werknemers een activatiecode, waarmee ze zich kunnen inschrijven op de websitewww.kijkeninelkaarskeuken.nl en aanmelden voor een uitwisseling. Vanaf 12 mei gaat u aan de slag met de aanvragen die bij uw organisatie zijn binnengekomen.

Werknemers mogen zich per aanmeldronde voor meerdere uitwisselingen inschrijven. Het is de bedoeling dat de werknemer zijn of haar deelname met de leidinggevende/team (in het geval van zelfsturing) bespreekt. De uitwisseling wordt zonder tussenkomst van een derde tussen werkgever en uitwisselingskandidaat afgesproken en vindt plaats in de periode die daarop volgt. U maakt hierover dus zelf een afspraak met de uitwisselingskandidaat. In principe duurt de uitwisseling een dag of dagdeel maar dit is tegelijkertijd ook maatwerk en kan dus anders worden afgesproken. U kunt als organisatie, bij veel belangstelling, ook bepalen om de uitwisseling op een andere manier vorm te geven, bijvoorbeeld in een voorlichting voor meerdere personen tegelijkertijd.

Ik wil meedoen, wat moet ik nu doen?
Is uw organisatie gevestigd in Oost-Nederland (Gelderland/Overijssel) dan kunt u deelnemen. U kunt zich heel eenvoudig aanmelden via de link:
www.wgvzorgenwelzijn.nl/kijken-in-elkaarskeuken

Vervolgens neemt WGV Zorg en Welzijn contact met u op.